Site logo

OMBREKKING AV BØKER

Stacks Image 213
Bokdesignet "ingen" tenker på
God bokdesign er like viktig inne i boken som på omslaget, selv i romaner og andre bøker med ren glattsats. Et solid designmessig og typografisk arbeid her danner grunnlaget for en bok som oppleves harmonisk og er god å lese.

Usynlig bokdesign
Det å sette teksten inne i boken er et fag mange ikke tenker på. Og det er bra, for når dette arbeidet er godt gjort, så er det gjort slik at et utrenet øye ikke legger merke til det. Når innmaten er godt designet, er den transparent, så innholdet i teksten kommer klart fram. Ingen skrikende elementer stikker seg ut på siden og forstyrrer, tekststørrelse, linjeavstand, marger og plassering av sidetall er planlagt slik at selve innholdet i teksten klart og uten motstand er tilgjengelig for leseren. God bokdesign er usynlig.

Raskt og effektivt
Romaner setter jeg opp raskt og effektivt. Er vi enige om malen boken skal settes i, leveres ofte ferdig ombrukket bok tilbake til korrekturlesning etter 1-2 dager. Malen kan enten være din egen forlagsmal, eller en mal jeg uvikler spesielt for ditt forlag - eller denne enkeltboken. Når du får den ombrukne teksten tilbake, er horunger borte, kapittelinndeling, introsider og alle sidedetaljer på plass, orddelingene få og sidene behagelige for øyet og gode å lese fra.

Kom i kontakt
Kontakt meg på trygve@passionandprose.no, så kan vi komme igang med arbeidet med ombrekkingen av din bok.

© 2015 Passion&Prose AB Send en email til Passion&Prose